Wedstrijd

Met als thema: Windstreken

 

Windstreken

De wind, de streek,

het vertrouwen op de goede afloop

het roer, het geluid, de muziek

de afkomst, de aankomst.

De richting waar je vandaan komt

of waar je naar toegaat.

De wind stuwt ons voort, soms onvoorspelbaar.

 

Laat u inspireren door het thema Windstreken.

 

Inzendtermijn: 1 oktober 2019 (postdatum)

In 2020 wordt onder verantwoordelijkheid van STIDOC (Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum) de 6de editie van het Textiel Festival georganiseerd in samenwerking met Kantfabriek, LOKK( Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland), Merkwaardig Vereniging Liefhebbers Merklappen, Nederlandse Kostuumvereniging, Vrouwen van Nu kennisnetwerk textiel, Quiltersgilde, Vilt kontaktgroep en Weefnetwerk.

 

De inzendingen van de gejureerde wedstrijd zullen te zien zijn op het Textiel Festival 2020 van 13 t/m 16 mei 2020 in de Pieterskerk in Leiden.

 

Wedstrijdvoorwaarden internationale textielwedstrijd 2020
 • Iedere deelnemer kan één werkstuk insturen, dat nog niet eerder tentoongesteld is.
 • Het thema is Windstreken.
 • Alle textieltechnieken zijn toegestaan, de materiaalkeuze is vrij.
 • Het maximum formaat is: Tweedimensionaal:  50 x 50 cm of 200 cm in omtrek inclusief afwerking en maximaal 10 cm reliëf. Driedimensionaal werk: 35 x 35 x 35 cm inclusief afwerking
 • Alleen werk naar eigen ontwerp kan ingezonden worden.
Inschrijven

Inschrijven kan door het insturen van een volledig dossier bestaande uit:

 • Een ondertekend inschrijfformulier. 
 • 1 digitale opname van het totale werk, met vermelding van de titel van het werk
 • 1 digitale opname van een detail van het werk, met vermelding van de titel van het werk
 • Inschrijven kan tot 1 oktober 2019 (postdatum).
 • De dossiers sturen aan: STIDOC wedstrijd2020@textielfestival.nl
 • Beeldmateriaal kan via We Transfer of andere dienst
 • De dossiers blijven eigendom van de organisatoren.
 • De geselecteerde werkstukken mogen door de organisatie gefotografeerd worden.
 • De opnamen mogen voor publicitaire doeleinden gebruikt worden.
 • De inzender vrijwaart de organisatie van auteursrechtelijke aanspraken door derden.
 • Deelname aan de wedstrijd betekent dat wordt ingestemd met de voorwaarden.
Jurering-selectie
 • In de 1e jury ronde, november 2019, zal de jury het werk selecteren op beeldmateriaal. De volgende criteria worden daarbij gehanteerd: verwerking van het thema:
  1. Originaliteit
  2. Kleurgebruik
  3. Materiaalhantering
  4. Compositie
 • In de 2e juryronde, februari 2020,  selectie op het werk zelf, zijn ook gewogen:
  1. Technische toepassing
  2. Diepgang binnen de techniek
  3. Beeldende kwaliteiten
  4. Afwerking
 • De deskundige jury wordt samengesteld door STIDOC.
 • De jury uitspraak is bindend.
 • Het ingezonden werk wordt opgenomen op een cd-rom en gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.
Prijzen

De volgende prijzen zullen worden toegekend:

 • 1e prijs € 250
 • 2e prijs € 150
 • 3e prijs € 100
 • Publieksprijs
Expositie
 • Het geselecteerde werk wordt voor de expositie op het Textiel Festival 2020 in Leiden ter beschikking gesteld.
 • De inrichting van de expositie van het geselecteerde werk wordt bepaald door de organisatoren.
Transport
 • Het transport van het werk heen en terug is op kosten en risico van de deelnemers. Douaneformaliteiten zijn voor kosten van de deelnemer.
Verzekering
 • Tijdens de expositie is het werk verzekerd tot een maximum van € 3.000,- -tegen gewone risico’s van beschadiging en diefstal met een eigen risico van € 200,–.
 • Informatie en contact STIDOC wedstrijd2020@textielfestival.nl  www.textielfestival.nl