Wedstrijd

Het Textiel Festival 2020 heeft voor de wedstrijd ‘Windstreken’ 126 inzendingen ontvangen uit:

Frankrijk, China, UK, Portugal, Russia, Finland, Germany, Ireland, Poland, Belgie, Norway, USA, Austria, Denmark, New Zealand, Japan, Spain, Italy, Abu Dhabi, Letland en Nederland.

 

 

De 1e juryronde op beeld heeft plaats gevonden op 12 november jl.. De jury bestaande uit Marjoke Staal, Nicole Roepers en Wilma Korenromp heeft in deze 1e ronde vooral gelet op:

 

 • verwerking van het thema
 • originaliteit
 • kleurgebruik
 • materiaalhantering
 • compositie

 

Wedstrijd

Windstreken

De wind, de streek,

het vertrouwen op de goede afloop

het roer, het geluid, de muziek

de afkomst, de aankomst.

De richting waar je vandaan komt

of waar je naar toegaat.

De wind stuwt ons voort, soms onvoorspelbaar.

Laat je inspireren door het thema Windstreken.

Het inzendtermijn van 1 oktober 2019 (postdatum) is inmiddels verstreken.

In 2020 wordt onder verantwoordelijkheid van STIDOC (Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum) de 6de editie van het Textiel Festival georganiseerd in samenwerking met Kantfabriek, LOKK( Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland), Merkwaardig Vereniging Liefhebbers Merklappen, Nederlandse Kostuumvereniging, Vrouwen van Nu kennisnetwerk textiel, Quiltersgilde, ViltKontaktGroep en Weefnetwerk.

De inzendingen van de gejureerde wedstrijd zullen te zien zijn op het Textiel Festival 2020 van 13 t/m 16 mei 2020 in de Pieterskerk in Leiden.
 

Wedstrijdvoorwaarden internationale textielwedstrijd 2020

   • Iedere deelnemer kan één werkstuk insturen, dat nog niet eerder tentoongesteld is.

   • Het thema is Windstreken.

   • Alle textieltechnieken zijn toegestaan, de materiaalkeuze is vrij.

   • Het maximum formaat is: Tweedimensionaal:  50 x 50 cm of 200 cm in omtrek inclusief afwerking en maximaal 10 cm reliëf. Driedimensionaal: 35 x 35 x 35 cm inclusief afwerking.

   • Alleen werk naar eigen ontwerp kan ingezonden worden.

   • De ingestuurde dossiers blijven eigendom van de organisatoren

   • De geselecteerde werkstukken mogen door de organisatie gefotografeerd worden.

   • De opnamen mogen voor publicitaire doeleinden gebruikt worden.

   • De inzender vrijwaart de organisatie van auteursrechtelijke aanspraken door derden.

   • Deelname aan de wedstrijd betekent dat wordt ingestemd met de voorwaarden

Jurering-selectie

  • In de 1e jury ronde, november 2019, zal de jury het werk selecteren op beeldmateriaal. De volgende criteria worden daarbij gehanteerd: verwerking van het thema:

   1. Originaliteit

   2. Kleurgebruik

   3. Materiaalhantering

   4. Compositie

  • In de 2e juryronde, februari 2020,  selectie op het werk zelf, zijn ook gewogen:

   1. Technische toepassing

   2. Diepgang binnen de techniek

   3. Beeldende kwaliteiten

   4. Afwerking

  • De deskundige jury wordt samengesteld door STIDOC

  • De jury uitspraak is bindend

  • Het ingezonden werk wordt opgeslagen en gebruikt voor publiciteitsdoeleinden

Prijzen

De volgende prijzen zullen worden toegekend:

 • 1e prijs € 250

 • 2e prijs € 150

 • 3e prijs € 100

 • Publieksprijs

Expositie

Het geselecteerde werk wordt voor de expositie op het Textiel Festival 2020 in Leiden ter beschikking gesteld. De inrichting van de expositie van het geselecteerde werk wordt bepaald door de organisatoren.

 

Transport

Het transport van het werk heen en terug is op kosten en risico van de deelnemers. Douaneformaliteiten zijn voor kosten van de deelnemer.

 

Verzekering

Tijdens de expositie is het werk verzekerd tot een maximum van € 3.000 tegen gewone risico’s van beschadiging en diefstal met een eigen risico van € 200.

 

Informatie en contact STIDOC: wedstrijd2020@textielfestival.nl 

De jury die de inzendingen voor de wedstrijd ‘Windstreken‘ van het Textielfestival 2020 gaat beoordelen bestaat uit:

Nicole Roepers

Kunsthistorica en conservator actuele kunst Museum De Lakenhal

(foto Rob Overmeer)

 

Marjoke Staal

Beeldend kunstenaar en docent, onder meer in de opleiding Quilten Speciaal van het Quiltersgilde.

 

Wilma Korenromp

Textielontwerper / materiaalonderzoeker, docent en bestuurslid Stichting Vrienden van het TextielMuseum