Inzendingen wedstrijd ‘Windstreken’


Het Textiel Festival 2020 heeft voor de wedstrijd ‘Windstreken’ 126 inzendingen ontvangen uit:

Frankrijk, China, UK, Portugal, Russia, Finland, Germany, Ireland, Poland, Belgie, Norway, USA, Austria, Denmark, New Zealand, Japan, Spain, Italy, Abu Dhabi, Letland en Nederland.


De 1e juryronde op beeld zal plaats vinden op 12 november a.s. De jury bestaande uit Marjoke Staal, Nicole Roepers en Wilma Korenromp zal in deze 1e ronde vooral letten op:

  • verwerking van het thema
  • originaliteit
  • kleurgebruik
  • materiaalhantering
  • compositie

Daarnaast zijn Wedstrijdvoorwaarden internationale textielwedstrijd 2020 van toepassing:                                                                         

  • Iedere deelnemer kan één werkstuk insturen, dat nog niet eerder tentoongesteld is.
  • Het thema is Windstreken.
  • Alle textieltechnieken zijn toegestaan, de materiaalkeuze is vrij.
  • Het maximum formaat is: tweedimensionaal 50 x 50 cm of 200 cm in omtrek inclusief afwerking en maximaal 10 cm reliëf. Driedimensionaal werk meet 35 x 35 x 35 cm inclusief afwerking
  • Alleen werk naar eigen ontwerp kan ingezonden worden.
Tekst: Hanny Spierenburg